top of page

Privatumo politika

Malonu, kad lankotės šioje svetainėje ir naudojatės mūsų paslaugomis! Mes vertiname kiekvieną bendradarbiavimą ir kiekvieną klientą, todėl itin atsakingai žiūrime į Jūsų duomenų privatumą. Siekiame ne tik sąžiningai bei teisėtai tvarkyti bei prižiūrėti jūsų asmens duomenis, bet ir kiek įmanoma skaidriai bei aiškiai apie tai komunikuoti.

Todėl šioje Privatumo politikoje pristatome:

 • kokius jūsų asmens duomenis tvarkome

 • kokiais tikslais juos tvarkome

 • kokiu pagrindu juos tvarkome

 • kiek laiko saugome

 • ir kitą jums aktualią informaciją

   

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi www.idea-mallorca.com interneto svetainėje (nepaisant to, kokį įrenginį tam naudojate) ar naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei su šiomis sąlygomis sutikti nenorite, mes apgailestaudami prašome nesilankyti šioje svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

 

KAS MES ESAME?

Mūsų rekvizitai:

Idea Mallorca 

El. paštas: info@idea-mallorca.com
 

KODĖL IR KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

1. Siekdami sudaryti paslaugų sutartis ir vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, renkame: 

 • Vardą, pavardę

 •  Asmens kodą

 • Gyvenamosios vietos ar buveinės adresą

 • Elektroninio pašto adresą

 • Telefono numerį

 • Parašą

 • Pareigas

 • Vykusią komunikaciją (socialiniame tinkle, raštu ar elektroniniu paštu)

2. Siekdami tvarkyti jūsų pateiktus prašymus, paklausimus ir skundus, renkame: 

 • Vardą, pavardę

 • Elektroninio pašto adresą

 • Telefono numerį (jeigu sutinkate jį pateikti)

 • Prašymo, paklausimo turinį bei informaciją, susijusią su šia užklausa 

 • Vykusią komunikaciją (socialiniame tinkle, raštu ar elektroniniu paštu)

3. Siekdami pranešti jums aktualią informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, renkame:

 • Vardą, pavardę

 • Elektroninio pašto adresą, kurį taip pat galime gauti jums pateikus užklausą

Dar kartą atkreipiame dėmesį, jog tuo atveju, jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais.

4. Informacija, kaip naudojate mūsų svetainės funkcijas.

5. Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

6. Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

 

7. Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio paslaugų pirkimo paslauga.

 

KOKIU PAGRINDU ŠIUOS DUOMENIS RENKAME IR KIEK LAIKO SAUGOME?

 • Siekdami sudaryti paslaugų sutartis ir vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, duomenis renkame: § siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b)), vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c)), turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f)) Šiuos duomenis saugome sutarties galiojimu metu ir 10 metų po sandorio pasibaigimo.

 • Siekdami tvarkyti jūsų pateiktus prašymus, paklausimus ir skundus, duomenis renkame: turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f)). Šiuos duomenis saugome 10 metų po jūsų paskutinio kreipimosi dienos.

 • Siekdami pranešti jums aktualią informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, duomenis renkame: turėdami jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a)), LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. pagrindu. Šiuos duomenis saugome 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos. Nepamirškite, kad bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

   

 • KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  Jūsų asmeninius duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdami tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus. Kalbant konkrečiai, tai jūsų duomenys gali būti perduodami:

 • mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, audito, teisines ir kitas paslaugas: elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, informacinių technologijų priežiūros paslaugas ir kitas paslaugas mums teikiančioms bendrovėms;

 • valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms;

 • Google (Google Analytics paslauga), duomenys perduodami į JAV. Duomenys saugomi pagal „Privacy Shield“ programą, apie kurią plačiau pasiskaityti galite čia.

 • Wix.com, duomenys gali būti perduodami į JAV, Izraelį arba Ukrainą. Duomenys saugomi pagal „Privacy Shield“ programą, apie kurią plačiau pasiskaityti galite čia.

  Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

 

KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Taip, mes imamės visų tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, tačiau nė viena svetainė nei internetu atliekama operacija, nei kompiuterių sistema ar tuo labiau belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų platformoje perduodamų jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš jūsų, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su jumis susijusius duomenis ir jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

 • Pateikti mums prašymą ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;

 • Prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;

 • Pateikti mums prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi jūsų duomenys, ar duomenų jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine

  forma;

 • Nesutikti arba atšaukti prieš tai duotą sutikimą tvarkomi jūsų asmens duomenis, kai šie duomenys

  tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs

  su tokia tiesiogine rinkodara;

 • Pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų naudojimo, kai tai daroma vadovaujantis mūsų ar

  trečiųjų asmenų teisėtais interesais;

 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt).

  Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar turite bet kokį kitą prašymą ar nurodymą, susijusį su jūsų asmens duomenų tvarkymu, parašykite mums el. paštu info@idea-mallorca.com.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

 

Šioje interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame ir neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Angliškai žinomi kaip „cookies“, jie yra įrašomi į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, jums apsilankius interneto svetainėje. Slapukai leidžia serveriui rinkti informaciją iš naršyklės, todėl jums nereikia jos iš naujo įvesti grįžus į tą interneto svetainę arba naršant nuklydus iš vieno tinklalapio į kitą. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją

 

apie svetainių lankytojų skaičių. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Tokie slapukai gali būti naudojami čia nurodytiems tikslams pasiekti:

 • užtikrinti sklandžią ir efektyvią svetainės veiklą;

 • kad anonimiškai rinktume statistinę informacija apie tai, kaip ir kokius įrašus jūs žiūrėjote;

 • kad jūsų nustatymai, kuriuos pasirinkote per apsilankymą ir tarp jų, būtų išsaugomi;

 • kad galėtume rinkti patikimą interneto svetainės naudojimo informaciją, kuri leidžia mums nustatyti, ar svetainė atitinka vartotojų poreikius ir ją atitinkamai patobulinti;

Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių rūšių slapukų, negalime užtikrinti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite. Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus.

 

KAIP VALDYTI IR IŠTRINTI SLAPUKUS

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, visada galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

     

Mūsų svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Privatumo politika nėra aiški? Turite klausimų, prašymų, nusiskundimų? Pasikalbėkime apie tai! Savo užklausas siųskite el. paštu: info@idea-mallorca.com

bottom of page